Arbeidsmarkt slechter dan cijfers doen vermoeden

Arbeidsmarkt slechter dan cijfers doen vermoeden.

DNB stelt dat de arbeidsmarkt er in Nederland slechter voorstaat dan de cijfers doen vermoeden.

Het aantal mensen dat als werkzoekend te boek staat in de statistieken bedraagt 614.000. Naast deze geregistreerden zijn er nog ruim 1,1 miljoen mensen die meer uren willen werken. Zij duiken natuurlijk niet op in de cijfers van werkzoekenden. Verder vermeldt Trouw dat er nog eens 503.000 mensen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar niet geregistreerd staan als werkzoekend. Bij voorbeeld omdat ze het voorlopig even voor gezien houden met de afwijzingen op sollicitaties.

In het artikel waarschuwt de Nederlandsche Bank:

“Het gaat dus veel slechter met de arbeidsmarkt dan dat alleen de werkloosheidscijfers doen vermoeden”, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Zij waarschuwt dat dit gevolgen heeft voor de lonen. Als er zoveel onbenut arbeidspotentieel is, zoals DNB en CBS het noemen, dan blijven de loonstijgingen voorlopig nog wel bescheiden.”

Lees verder: Arbeidsmarkt slechter dan cijfers doen vermoeden / Trouw, 5 maart 2016

 

 

 

 

 

 

Persbericht

De Tweede Verdieping: 45+ en werk

In Leiden is een nieuw burgerinitiatief van start gegaan. Enthousiaste werkzoekende 45plussers uit Leiden en omstreken vormen samen De Tweede Verdieping. Zij komen wekelijks bij elkaar om te ontdekken waar hun mogelijkheden liggen op het gebied van werk.

Uitwisseling  

De bijeenkomsten kennen een vaste agenda. Zo worden de ervaringen op het gebied van werk zoeken gedeeld en is er vervolgens ruim gelegenheid om persoonlijke plannen, ideeën en vragen aan de anderen voor te leggen. Dit gebeurt in een sfeer van veiligheid en vertrouwen, naar eigen behoefte en tempo. Via een intervisiemethode wordt het ingebrachte onderwerp van verschillende kanten belicht. Deelnemers ervaren door deze uitwisseling veel steun en stimulans en krijgen meer zicht op hun eigen mogelijkheden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan praktische zaken, zoals een LinkedIn-profiel bijhouden en jezelf presenteren.

Netwerken 

Door deelname aan De Tweede Verdieping wordt het netwerk van de werkzoekende vergroot. Veel 45plussers vinden een nieuwe baan juist via hun netwerk. Daarnaast zorgt het netwerk voor informatie op bijvoorbeeld financieel of juridisch gebied. Dit is mede mogelijk doordat de achtergrond van de deelnemers heel divers is.

De Tweede Verdieping staat los van het UWV, de gemeente en andere (overheids)instellingen. Zij benut de ervaring van (ex)leden die al een vorm van werk gevonden hebben en vooral ook de lokale netwerken. Zo zijn er contacten met het MKB, het FNV en andere organisaties zoals Werkvinden2.0 in Alphen aan de Rijn.

Tips en steun

De ervaring vanuit het verleden (De Tweede Verdieping kent zijn voorganger in Talent Plus) geeft aan dat een meerderheid van de deelnemers weer werk vindt. Juist door de regie weer in eigen hand te nemen, zelf een plan te maken, te netwerken en te solliciteren of misschien als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Tips en steun van de groep, ook in de moeilijke periode van verwerking na ontslag of overbodig worden, helpen daarbij.

Leden welkom

Nieuwe leden, op zoek naar mogelijkheden en onderlinge steun in de zoektocht naar werk, zijn van harte welkom. De eerste stap is een kennismakingsgesprek. De kosten voor lidmaatschap bedragen 10 euro per maand.
Meer informatie is te vinden op de website www.detweedeverdieping.org

maart 2016