Activiteiten

Enthousiaste werkzoekende 45-plussers uit Leiden en omstreken komen wekelijks bij elkaar om te ontdekken waar hun mogelijkheden liggen op het gebied van werk. De bijeenkomsten kennen een vaste agenda. Zo worden de ervaringen op het gebied van werk zoeken gedeeld en is er vervolgens ruim gelegenheid om persoonlijke plannen, ideeën en vragen aan de anderen voor te leggen. Dit gebeurt in een sfeer van veiligheid en vertrouwen, naar eigen behoefte en tempo.

Via een intervisiemethode wordt het ingebrachte onderwerp van verschillende kanten belicht. Deelnemers ervaren door deze uitwisseling veel steun en stimulans en krijgen meer zicht op hun eigen mogelijkheden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan praktische zaken, zoals een LinkedIn-profiel bijhouden en jezelf presenteren.

Stel je eigen plan op 

Delen van kennis en technieken
Kennis delen met een presentatie voor de groep en oefenen met C.V. maken

Beter netwerken
Bouw en benut je netwerk
Gebruik social media

Sparren met geestverwanten
Kansen en problemen voorleggen en feedback geven met de intervisiemethode

Veilig oefenplatform
V
erwoord je kwaliteiten en krijg feedback

Persoonlijk planIntervisie methode