Verkiezingstijd: feit of fictie

Kijk het na op “Nieuwscheckers“.
In verkiezingstijd wordt veel over van alles gediscussieerd. Maar hoe zit het met het waarheidsgehalte van aannames en beweringen?

Nieuwscheckers is een initiatief van de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden. Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen checken studenten beweringen van politici en anderen die zich mengen in het publieke debat over de verkiezingen.

Ook behoefte om een bewering in een nieuwsbericht, talkshow of actualiteitenuitzending waarvan u de feiten niet vertrouwt te controleren? Geef een tip!

Unanieme steun voor motie van GroenLinks over 45+ werkzoekenden in Leiden

Leiden, 16 november 2016

De Tweede Verdieping heeft belangenbehartiging van haar doelgroep hoog in het vaandel staan. Wij hebben bij GroenLinks een gewillig oor gevonden voor onze behoefte aan bredere ondersteuning. Met positief resultaat!

Het heeft geleid tot erkenning in de Leidse Raad dat naar 45+ werkzoekenden meer aandacht uit moet gaan. GroenLinks, bij monde van raadslid Ashley North, diende tijdens de behandeling van de begroting voor 2017 samen met D66, de PvdA en het CDA een motie in.

Citaat uit dit overleg:

‘Het Leidse college erkent in de begroting voor 2017 zelf ook dat oudere werkzoekenden nu toch echt “bijzondere aandacht” verdienen. Maar toen raadslid Ashley North namens GroenLinks het stadsbestuur vroeg wat ze dan van plan was te doen om ouderenwerkloosheid te bestrijden, bleef het angstvallig stil.’

Vandaar de motie. Tot ons grote genoegen stemde de gehele raad vóór de motie, die na te lezen is in Motie: Bijzondere Aandacht Oudere Werkzoekenden.

Voor meer informatie lees: GroenLinks Leiden komt op voor oudere werkzoekenden

6 okt 2016 ZZP Café De presentatie van jezelf of je produkt

Hoe kun je jouw verhaal/product/pitch het beste over het voetlicht brengen?

We gaan oefenen op elkaar. En er komt een professional die, zo je wil, feedback op jouw pitch zal geven.
Dus als je je presentatie wilt oefenen, neem je verhaal mee.

Meld je even van te voren bij ons, zodat we tot een goede indeling kunnen komen. ( aanmelden@zzpcafeleiden.nl )