Verkiezingstijd: feit of fictie

Kijk het na op “Nieuwscheckers“.
In verkiezingstijd wordt veel over van alles gediscussieerd. Maar hoe zit het met het waarheidsgehalte van aannames en beweringen?

Nieuwscheckers is een initiatief van de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden. Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen checken studenten beweringen van politici en anderen die zich mengen in het publieke debat over de verkiezingen.

Ook behoefte om een bewering in een nieuwsbericht, talkshow of actualiteitenuitzending waarvan u de feiten niet vertrouwt te controleren? Geef een tip!

Unanieme steun voor motie van GroenLinks over 45+ werkzoekenden in Leiden

Leiden, 16 november 2016

De Tweede Verdieping heeft belangenbehartiging van haar doelgroep hoog in het vaandel staan. Wij hebben bij GroenLinks een gewillig oor gevonden voor onze behoefte aan bredere ondersteuning. Met positief resultaat!

Het heeft geleid tot erkenning in de Leidse Raad dat naar 45+ werkzoekenden meer aandacht uit moet gaan. GroenLinks, bij monde van raadslid Ashley North, diende tijdens de behandeling van de begroting voor 2017 samen met D66, de PvdA en het CDA een motie in.

Citaat uit dit overleg:

‘Het Leidse college erkent in de begroting voor 2017 zelf ook dat oudere werkzoekenden nu toch echt “bijzondere aandacht” verdienen. Maar toen raadslid Ashley North namens GroenLinks het stadsbestuur vroeg wat ze dan van plan was te doen om ouderenwerkloosheid te bestrijden, bleef het angstvallig stil.’

Vandaar de motie. Tot ons grote genoegen stemde de gehele raad vóór de motie, die na te lezen is in Motie: Bijzondere Aandacht Oudere Werkzoekenden.

Voor meer informatie lees: GroenLinks Leiden komt op voor oudere werkzoekenden

Hoge Raad: payroller is soort uitzendkracht

Gat geslagen in Wet werk en zekerheid

Door: Nanda Troost

De Hoge Raad heeft een gat geslagen in de door minister Lodewijk Asscher geïnitieerde wetgeving die werknemers met een tijdelijk contract sneller aan een vaste baan zou moeten helpen. Het hoogste rechtscollege oordeelt dat payrollbedrijven wettelijk gezien uitzendbureaus zijn.

Lees verder: Payroller is soort uitzendkracht / Nanda Troost. – de Volkskrant, 9 november 2016

 

28 mei 2016 15.00 uur: De Tweede Verdieping op Open Huis Lokaal FNV

Lokaal FNV Vakbondsmarkt en Open Huis – Wat kan de Tweede Verdieping voor u betekenen?

Lokaal FNV Rijnstreek Leiden vertegenwoordigt alle leden van de voormalige bonden Abvakabo, Bondgenoten, Bouw en Kiem op plaatselijk niveau. Door de fusie en vernieuwing binnen de FNV behartigt de FNV de belangen van werkenden en niet werkenden, nog beter, ook richting gemeentelijke politiek. Op deze vakbondsmarkt laten wij zien op welke punten het lokale FNV actief is. En wat de FNV kan betekenen voor leden en niet-leden. Aan de hand van een aantal stellingen en door middel van een enquête kunt u uw mening en interesses over een aantal onderwerpen laten weten.

De Tweede Verdieping is aanwezig. Bij ons kunt u als hogeropgeleide 45+-er terecht voor vragen en steun als u op zoek bent naar meer en/of betaald werk.

Het Open Huis vindt plaats in de ruimte van het FNV op de van der Helmlaan 1B (hoek Rooseveltstraat) en duurt tot 18.00 uur. Iedereen is op deze open dag van harte welkom.

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmarkt slechter dan cijfers doen vermoeden

Arbeidsmarkt slechter dan cijfers doen vermoeden.

DNB stelt dat de arbeidsmarkt er in Nederland slechter voorstaat dan de cijfers doen vermoeden.

Het aantal mensen dat als werkzoekend te boek staat in de statistieken bedraagt 614.000. Naast deze geregistreerden zijn er nog ruim 1,1 miljoen mensen die meer uren willen werken. Zij duiken natuurlijk niet op in de cijfers van werkzoekenden. Verder vermeldt Trouw dat er nog eens 503.000 mensen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar niet geregistreerd staan als werkzoekend. Bij voorbeeld omdat ze het voorlopig even voor gezien houden met de afwijzingen op sollicitaties.

In het artikel waarschuwt de Nederlandsche Bank:

“Het gaat dus veel slechter met de arbeidsmarkt dan dat alleen de werkloosheidscijfers doen vermoeden”, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Zij waarschuwt dat dit gevolgen heeft voor de lonen. Als er zoveel onbenut arbeidspotentieel is, zoals DNB en CBS het noemen, dan blijven de loonstijgingen voorlopig nog wel bescheiden.”

Lees verder: Arbeidsmarkt slechter dan cijfers doen vermoeden / Trouw, 5 maart 2016

 

 

 

 

 

 

Persbericht

De Tweede Verdieping: 45+ en werk

In Leiden is een nieuw burgerinitiatief van start gegaan. Enthousiaste werkzoekende 45plussers uit Leiden en omstreken vormen samen De Tweede Verdieping. Zij komen wekelijks bij elkaar om te ontdekken waar hun mogelijkheden liggen op het gebied van werk.

Uitwisseling  

De bijeenkomsten kennen een vaste agenda. Zo worden de ervaringen op het gebied van werk zoeken gedeeld en is er vervolgens ruim gelegenheid om persoonlijke plannen, ideeën en vragen aan de anderen voor te leggen. Dit gebeurt in een sfeer van veiligheid en vertrouwen, naar eigen behoefte en tempo. Via een intervisiemethode wordt het ingebrachte onderwerp van verschillende kanten belicht. Deelnemers ervaren door deze uitwisseling veel steun en stimulans en krijgen meer zicht op hun eigen mogelijkheden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan praktische zaken, zoals een LinkedIn-profiel bijhouden en jezelf presenteren.

Netwerken 

Door deelname aan De Tweede Verdieping wordt het netwerk van de werkzoekende vergroot. Veel 45plussers vinden een nieuwe baan juist via hun netwerk. Daarnaast zorgt het netwerk voor informatie op bijvoorbeeld financieel of juridisch gebied. Dit is mede mogelijk doordat de achtergrond van de deelnemers heel divers is.

De Tweede Verdieping staat los van het UWV, de gemeente en andere (overheids)instellingen. Zij benut de ervaring van (ex)leden die al een vorm van werk gevonden hebben en vooral ook de lokale netwerken. Zo zijn er contacten met het MKB, het FNV en andere organisaties zoals Werkvinden2.0 in Alphen aan de Rijn.

Tips en steun

De ervaring vanuit het verleden (De Tweede Verdieping kent zijn voorganger in Talent Plus) geeft aan dat een meerderheid van de deelnemers weer werk vindt. Juist door de regie weer in eigen hand te nemen, zelf een plan te maken, te netwerken en te solliciteren of misschien als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Tips en steun van de groep, ook in de moeilijke periode van verwerking na ontslag of overbodig worden, helpen daarbij.

Leden welkom

Nieuwe leden, op zoek naar mogelijkheden en onderlinge steun in de zoektocht naar werk, zijn van harte welkom. De eerste stap is een kennismakingsgesprek. De kosten voor lidmaatschap bedragen 10 euro per maand.
Meer informatie is te vinden op de website www.detweedeverdieping.org

maart 2016